Chính sách bảo mật

Các thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng nhằm mục đích lưu trữ và sử dụng giúp mang lại trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba nào khác.

 

1. Dưới đây là danh sách cụ thể thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng:

2. Thông tin tổng quan và chi tiết về lượt truy cập của khách hàng qua các công cụ Webmaster Tool như: Google Analytics, Google Search Console; bao gồm các thông tin như: thời gian trên trang, lượt xem trang, các hành động của khách hàng trên Site.

3. Thông tin về thiết bị mà khách hàng dùng để truy cập trên trang, địa chỉ IP, vị trí, trình duyệt sử dụng, hệ điều hành.

4. Thông mà khách hàng chủ động cung cấp cho chúng tôi khi tạo tài khoản và trên Form liên hệ như: Tên, hình ảnh, số điện thoại, gmail,…

 

Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập một số thông tin khác như: Giới tính, ngày sinh, trình độ học vấn, sở thích; các thông tin trên nhằm mục đích mang mại trải nghiệm và đề xuất những thông tin tốt nhất cho người đọc.

 

Lưu ý: Khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân của người khác mà chúng được sử đồng ý của họ.

 

Mục đích sử dụng thông tin

 

1. Các thông tin trên giúp chúng tôi quản trị hệ thống website

2. Chúng tôi sử dụng để gửi các thông tin về bài viết, thông tin khuyến mãi đến khách hàng.

3. Giúp khách hàng xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại

4. Các mục đích sử dụng khác

 

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba nào khác nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm, đánh cắp thông tin,… Gây ảnh hưởng đến khách hàng.

 

Decor Ô tô
Logo
Reset Password